آیلتس و مهاجرت

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد چرا بسياري از تحصيل كردگان ما، با وجود سالها يادگيري زبان انگليسي در دوره هاي راهنمايي، متوسطه و عاليه هنوز قادر نيستند كه متون بسيار ساده زبان انگليسي را به راحتي درك كرده و بخوانند؟ حتمآ مي دانيد در بسياري از كشورهايي كه از نظر توسعه...

IELTS introduction

The International English Language Testing System (IELTS) measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as a language of communication. It uses a nine-band scale to clearly identify levels of proficiency, from non-user...